O przemówieniu Prezydenta Kazachstanu

Na prośbę Ambasady Republiki Kazachstanu w Polsce publikujemy oficjalne stanowisko władz Kazachstanu w sprawie ostatnich wydarzeń. O przemówieniu Prezydenta Kazachstanu Kasym-Żomarta Tokajewa na specjalnym posiedzeniu Mażylisu Parlamentu Republiki Kazachstanu W dniu 11 stycznia 20202 r. Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew wygłosił przemówienie podczas specjalnego posiedzenia Mażylisu (izby niższej Parlamentu Kazachstanu). Przemówienie Prezydenta zostało wygłoszone w związku […]