Spotkanie Pana Margułana Baimukhan - Ambasadora Kazachstanu w Polsce z Panem Marcinem Krupą - Prezydentem Miasta Katowic

21.11.2019

W dzień 4 listopada 2019 roku w Katowicach odbyło się spotkanie w którym wzięli udział: Pan Margułan Baimukhan - Ambasador Kazachstanu w Polsce, Pan Marcin Krupa - Prezydent Miasta Katowic, Pan Marcin Stańczyk - Pełnomocnik Miasta Katowice ds. Marki i Pan Artur Nizioł - Konsul Honorowy Kazachstanu w Katowicach.

Strony omówiły możliwości rozwijania współpracy kulturalnej, gospodarczej, naukowej i wymiany turystycznej pomiędzy miastami z Polski i Kazachstanu.