Konsulat Honorowy Kazachstanu w Katowicach

Otwarcie Konsulatu Honorowego Kazachstanu w Katowicach

14 maja 2019 r. w Filharmonii Śląskiej odbyły się uroczystości nadania tytułu konsula honorowego Kazachstanu na obszar województwa śląskiego i łódzkiego Arturowi Niziołowi. Uroczystości poprowadził ambasador Kazachstanu w Polsce Margulan Baimukhan. Zaproszeni goście usłyszeli o egzotycznym dla większości z nas kraju, z którym Polska dynamicznie rozwija współpracę gospodarczą, kraju odwiedzanym przez coraz większą liczbę naszych rodaków i nadal zamieszkanym przez Polaków z rodzin deportowanych w latach 30. i 40. XX stulecia.

Wielki, nie tak znany kraj

Całkowita powierzchnia Kazachstanu wynosi 2 724 900 km² (dla porównania powierzchnia Polski to 312 696 km²). Jest to pod względem wielkości dziewiąte państwo świata. Łączna długość jego granic to ponad 12 tysięcy kilometrów. 12% powierzchni Kazachstanu leży w Europie, a 88% terytorium w Azji Środkowej. Do Kazachstanu należą także południowe obrzeża zachodniej Syberii. Umiarkowany i suchy klimat niezwykłego kraju bezkresnych stepów, pustyń, krystalicznych jezior i rozległych pasm górskich, jest uwarunkowany jego położeniem w sercu olbrzymiego kontynentu. Spośród blisko 18 mln mieszkańców Kazachstanu (według danych na rok 2018)największe grupy etniczne stanowią Kazachowie – blisko 65% oraz Rosjanie – ponad 25%, ale Kazachstan to kraj, w którym pokojowo współistnieje wiele narodów i kultur. Służące ochronie tej wielokulturowości Zgromadzenie Narodu Kazachstanu liczy 382 członków. 70,4% ludności Kazachstanu to wyznawcy islamu. W Kazachstanie żyje oficjalnie 34 tys. Polaków.

Polacy w Kazachstanie

Według obliczeń Kościoła katolickiego liczba ta sięga nawet 100 tys. Polacy w Kazachstanie to dawni mieszkańcy polskich enklaw wokół Kamieńca Podolskiego i Żytomierza, którzy z rozkazu Stalina w 1936 roku zostali zesłani na azjatyckie stepy. Obecni mieszkańcy Kazachstanu to także ich potomkowie. Ponadto w Kazachstanie pozostało wciąż kilka tysięcy osób i ich potomków, którzy trafili tam w następstwie reformy stołypinowskiej, kiedy to pod koniec caratu osiedlano w Kazachstanie chłopów. Są to więc osoby, które mają korzenie polskie jeszcze sprzed I wojny światowej. Związki Polski z Kazachstanem nie kończą się jednak na historii przesiedleń naszych rodaków.

Polsko-kazachskie relacje gospodarcze

Obecnie Kazachstan jest najważniejszym partnerem gospodarczym naszego kraju w Azji Centralnej. Polsko-kazachstański obrót handlowy stanowi ponad 80 proc. łącznego obrotu Polski z państwami Azji Centralnej. Obrót dwustronny w 2018 roku wyniósł 2,28 mld euro. Jest to jest wzrost o 81% w porównaniu z rokiem 2017. W Kazachstanie zarejestrowanych jest już 226 przedsiębiorstw z polskim kapitałem. Piotr Guzowski, prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, która od dziesięciu lat przyczynia się do rozwoju stosunków gospodarczych między krajami, zapowiada dalszą intensyfikację współpracy gospodarczej. Ambasador Baimukhan zdradza, że w tym roku będzie się koncentrować na współpracy w zakresie rolnictwa, transportu oraz ekologii. W przypadku pozyskania odpowiednich partnerów istnieją również plany stworzenia wspólnego terminalu logistycznego w Polsce.

Warszawa – Nur Sułtan nie tak daleko

Od stycznia 2017 dla obywateli Polski obowiązuje ruch bezwizowy do Kazachstanu, a od maja 2017 roku Polacy mogą latać do Nur Sułtan (dawniej Astana) korzystając z bezpośredniego połączenia z Warszawy. LOT podliczył, iż w ubiegłym roku z tego połączenia skorzystało już ponad 70 tys. pasażerów w ramach ponad 500 wykonanych rejsów. Rzecznikiem ustanowienia połączenia był sam Ambasador Baimukhan, który obecnie lobbuje na rzecz bezpośredniego połączenia byłych stolic obu krajów – Ałmaty i Krakowa. Wysiłki w tym kierunku to nie tylko sentyment jak zapewnia Margulan Baimukhan, ale efekt rozwijającej się współpracy w zakresie turystyki. Coraz więcej Polaków decyduje się na wyjazdy do Azji Centralnej. W ciągu ubiegłego roku liczba polskich turystów w Kazachstanie wzrosła o 27 proc. – tłumaczy ambasador Baimukhan.

Konsul Honorowy Artur Nizioł

Orędownikiem współpracy polsko- kazachskiej jest też biznesmen i podróżnik Artur Nizioł. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, studiów podyplomowych MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Strategicznego Przywództwa ICAN w Warszawie (dawniej Harvard Business School). Artur Nizioł jest założycielem Uniserv S.A., będącej obecnie spółką wiodącą w Grupie Kapitałowej Uniserv. Przez ponad 20 lat sprawował funkcję prezesa zarządu Uniserv S.A., a obecnie przewodniczącego rady nadzorczej Uniserv SA. Poza sferą zawodową Artur Nizioł jest też zaangażowany w działalność licznych organizacji branżowych oraz fundacji. Jest zastępcą przewodniczącego prezydium zarządu Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa, sekretarzem zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, a także członkiem rady Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz członkiem Rady Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Artur Nizioł jest ponadto założycielem Fundacji Minionej Epoki oraz Fundacji Instytut Gospodarki 4.0. Uniserv S.A. pod przewodnictwem Artura Nizioła była jedną z firm członkowskich, z inicjatywy których założono Polsko – Kazachstańską Izbę Handlowo – Przemysłową. Jako konsul honorowy Artur Nizioł planuje skupić swoją działalność na dalszym zacieśnianiu współpracy gospodarczej między Polską i Kazachstanem.