Konsulat Honorowy Kazachstanu w Katowicach

Spotkanie Pana Margułana Baimukhan – Ambasadora Kazachstanu w Polsce z Panem Marcinem Krupą – Prezydentem Miasta Katowic

W dzień 4 listopada 2019 roku w Katowicach odbyło się spotkanie w którym wzięli udział: Pan Margułan Baimukhan – Ambasador Kazachstanu w Polsce, Pan Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowic, Pan Marcin Stańczyk – Pełnomocnik Miasta Katowice ds. Marki i Pan Artur Nizioł – Konsul Honorowy Kazachstanu w Katowicach.

Strony omówiły możliwości rozwijania współpracy kulturalnej, gospodarczej, naukowej i wymiany turystycznej pomiędzy miastami z Polski i Kazachstanu.