Konsulat Honorowy Kazachstanu w Katowicach

Noworoczne spotkanie Wojewody Śląskiego z korpusem konsularnym

W dniu 8 stycznia w westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się coroczne spotkanie Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka z przedstawicielami korpusu konsularnego.

Wojewoda Jarosław Wieczorek podziękował konsulom za dobrą współpracę i podsumował miniony rok, który cechował m.in. wzrost gospodarczy i niska stopa bezrobocia w Polsce. Spotkanie było okazją do złożenia noworocznych życzeń oraz dyskusji na temat dalszych planów oraz kierunków współpracy i rozwoju.

Spotkanie uświetnił występ zespołu Mirosława Kaszuby „Happy Big Band”.